НАЦИОНАЛЕН КОНЦЕСИОНЕН РЕГИСТЪР

За концесии, предоставени по реда на ЗПБ, ЗУЧК, ЗК от 1995 г. и ЗК от 2006 г., натиснете ТУК

В процес на разработка
версия 1.0.0